Úvodná strana   Magyar HU         Deutsch AT   Kontakty

mosbanner

sirha

Pozývame vás na návštevu nášho stánku an výstave Sirha Budapešť 2022,

ktorá sa kona na výstavisku Hungexpo Budapešť v dňoch 22.-24. Marca 2022
Náš stánok nájdete v pavilóne A pod číslom G7

 

Dodávame zariadenia pre technologické procesy
  Na kontinuálne sušenie, praženie, pasterizáciu, tepelné a hydrotermické ošetrenie sypkých, práškovitých až kusovitých materiálov v potravinárstve, krmovinárstve, v chemickom priemysle. Kontinuálny reaktor na reakcie medzi plynnou a pevnou fázou, na inaktiváciu enzýmov, termickú desorpciu, znižovanie obsahu morfínu vmaku, zuhoľňovanie a ďalšie procesy. Viac
Informácií
  Na kontinuálne alebo šaržové sušenie rozličných surovín šetrným spôsobom za využitia rekuperácie energie, recirkulácie vzduchu alebo za použitia vákua. Rozličné druhy sušenia - teplovzdušné, mikrovlnné, vysokofrekvenčné za podpory vysušovania vzduchu, vákua prípadne lyofilyzačného procesu. Viac
Informácií
  Na mletie, preosievanie, miešanie a homogenizáciu, skladovanie, dopravu, dávkovanie, plnenie a balenie sypkých, práškovitých až kusovitých hmôt. Od hrubého drvenia až po jemné mletie, od šetrného miešania až po intenzívne s možnosťou nastrekovania tekutín, granulovania a aglomerácie. Vrátane zásobníkov a silového hospodárstva, dopravných systémov a balenia. Kompletná technológia na mletie cukru, kyseliny mliečnej, na výrobu instantných nápojov, napr.: instantné kakao typu GRANKO. Viac
informácií
  Na rozpúšťanie, miešanie, kutrovanie, dispergovanie, emulgovanie, varenie a zahusťovanie za vákua. Stroje a kompletné linky pre použitie v potravinárskom, kozmetickom, farmaceutickom a chemickom priemysle, od strojov pre vývojové laboratóriá až po linky pre výrobné prevádzky. Viac
informácií
Stroje a technologické linky na spracovanie zeleniny a ovocia na polotovary pre ďalšie spracovanie na konzervy, chladené a mrazené výrobky, nápoje, pretlaky, pyré a koncentráty. Mraziarenská technológia a lyofilizácia - sublimačné sušenie. Paterizácia a sterilizácia výrobkov ohmickým a vysokofrekvenčným ohrevom. Viac
informácií
Zariadenia na pasterizáciu a sterilizáciu výrobkov v obaloch pre využitie v potravinárskej, farmaceutickej a chemickej výrobe a pri výrobe krmív pre domáce zvieratá. Patentom chránené inovatívne postupy zefektívňujúce výrobu a znižujúce náklady. Viac
informácií